ផែនការ ៥ ឆ្នាំទី ១១ របស់ Guizhou បានវិនិយោគ ៥ ពាន់លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកផឹកសម្រាប់ប្រជាជននៅជនបទ ១០,៦ លាននាក់។

នៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់“ គំរោងតំឡើងបំពង់ទឹកចម្ងាយឆ្ងាយពីអាដាថ្មី” នៅតំបន់ជិនសាគ្រឿងម៉ាស៊ីនសំណង់ផ្សេងៗគ្នាកំពុងមមាញឹកនៅទីតាំងប្រភពទឹកនិងកន្លែងដាក់បំពង់ដើម្បីធានាថាគម្រោងសំខាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ជាមូលដ្ឋាននៅចុងបញ្ចប់នៃ ឆ្នាំ។

គម្រោងចែកចាយទឹកបំពង់បង្ហូរទឹកដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយជាងគេបំផុតនៅក្នុងគម្រោងសុវត្ថិភាពទឹកស្អាតនៅជនបទក្នុងខេត្ត Guizhou នៅពេលដែលបានសាងសង់រួចរាល់អាចដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពទឹកស្អាតរបស់ប្រជាជនចំនួន ៦៩.៩០០ នាក់នៅសង្កាត់ Anluo ក្រុង Datian និងតំបន់ Xinhua នៃស្រុក Jinsha ។

សមមិត្តមកពីផ្នែកផឹករបស់ប្រជាជននៃនាយកដ្ឋានធនធានទឹកបាននិយាយថាមានគម្រោងផឹករបស់ប្រជាជនជាង ១០០ កំពុងសាងសង់ដូចនេះ។

ក្នុងកំឡុងពេល“ ផែនការ ៥ ឆ្នាំទី ១១” ទោះបីជាមានមនុស្សតែ ៦.១៥ លាននាក់ត្រូវបានកំណត់ពេលសំរាប់“ ផែនការស្រេកទឹក” តាមពិតមានប្រជាជននៅតាមជនបទចំនួន ១០,៦ លាននាក់ដែលមានទឹកផឹកមិនល្អនៅក្នុងខេត្តដោយនិយាយថាលាហើយនឹងទឹកផឹកដោយសារ ការអនុវត្តគំរោងផឹកផ្សេងៗរបស់មនុស្ស។

ពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ដល់ឆ្នាំ ២០០៤ ខេត្តគួយចូបានអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាលនៃគម្រោង“ បំណងប្រាថ្នា” និង“ គម្រោងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ” ដែលបានជួយប្រជាជននៅតាមជនបទជាង ១៨ លាននាក់នៅក្នុងខេត្តគួយចូ“ ស្រេកទឹក” ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនិងការវាយតំលៃនៅឆ្នាំ ២០០៥ បានបង្ហាញថា ២៣ លាននាក់ ប្រជាជននៅជនបទក្នុងខេត្ត Guizhou ប្រជាជនទទួលរងពីទឹកផឹកដែលគ្មានសុវត្ថិភាព។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦ មកវិស្វកម្មសំណង់សុវត្ថិភាពទឹកស្អាតនៅជនបទនៅហ្គីហ្សូបានចាប់ផ្តើម។ “ ការវិនិយោគរួមគ្នាបីកម្រិត” បានបង្កើតជាខ្សែសង្វាក់មូលនិធិគម្រោងដ៏រឹងមាំដែលធ្វើឱ្យ“ ផែនការ ៥ ឆ្នាំទី ១១” រយៈពេលលូតលាស់លឿនបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការងារសុវត្ថិភាពទឹកស្អាតជនបទនៅខេត្តគួយចូវ។

គេរំពឹងថានៅចុងឆ្នាំនេះខេត្តនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤,៩៤៤ ពាន់លានយ័ននៅក្នុងគម្រោងទឹកស្អាតនៅតាមជនបទ។ ក្នុងចំណោមនោះរដ្ឋាភិបាលកណ្តាលបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន ៣,០១២ ពាន់លានយ័ននិងការរៀបចំថវិកាសារពើពន្ធថ្នាក់ខេត្តសម្រាប់ ១,៥៤៦ ពាន់លានយន់បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការវិនិយោគទុនរបស់កសិករនិងដើមទុនដែលកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មជាង ៣០០ លានយ័ន។

បច្ចុប្បន្នខេត្តគួយចូវកំពុងអនុវត្ត“ ផែនការ ៥ ឆ្នាំលើកទី ១២” នៃផែនការសុវត្ថិភាពទឹកស្អាតជនបទនៅខេត្តដែលបានបែកបាក់និងអនុវត្តការងារសុវត្ថិភាពទឹកស្អាតរបស់ប្រជាជនជនបទ ២ ទៅ ៣ លាននាក់ក្នុងខេត្តពីឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ ឆ្នាំ ២០១២ ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយធ្វើវាមួយឆ្នាំជាមុនការរៀបចំគម្រោងនីមួយៗនិងផែនការអនុវត្តទូទៅ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ឧសភា -២០-២០២០